Suradnja s znanstveno-stručnim i društvenim institucijama i ustanovama

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Agencija za odgoj i obrazovanje
Dječji vrtić Medveščak kao vanjski suradnik AZOO je često organizator i nosioc stručnih usavršavanja djelatnika odgojno-obrazovne struke ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
 • Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
 • Učiteljski fakultet u Zagrebu i Petrinji
Vježbaonica smo Učiteljskog fakulteta  za praktično osposobljavanje studenata za rad s predškolskom djecom za kolegij Integrirani jaslički kurikulum
Suradnjom  s prof. Svetlanom Novaković, sa Učiteljskog fakulteta, Odsjeka u Petrinji,  koja je u našem vrtiću vodila radionice iz područja likovne umjetnosti "Unapređivanje  likovnog izraza i kreativnosti odgajatelja ka kreativnosti djece" s ciljem unapređivanja likovnog odgoja i odgojno-obrazovne prakse, doprinijela je da čitav vrtić postane jedna interaktivna izložba za djecu i roditelje.


         
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
...ustanova-mentor smo Odsjeka za pedagogiju za kolegij Stručno pedagoška praksa u ustanovi ranog odgoja
 • Škola za medicinske sestre Vrapče
...nastavna baza za vježbe/stručnu praksu učenika trećih razreda iz predmeta Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta
 • Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića
 • Osnovna škola Matka Laginje
...stvarujemo dobru suradnju sa OŠ pod motom " škola u vrtiću-vrtić u školi" u želji povezivanja djece u  odgojno-obrazovnoj vertikali
 
    
 • Francuska škola Ecole francaise de Zagreb
...svake godine aktivno participiramo na festivalu Vrtići pjevaju " Les ecoles qui chantent" u organizaciji škole

         
 
 • Centar za socijalnu skrb
 • Centar SUVAG
 • COO Slava Raškaj
 • Centar za autizam
 • Privatna škola stranih jezika, ritmike, plesa, športa i informatike  „Cvrčak“
...provodi u našem vrtiću kraći program engleskog jezika te ritmike i plesa za djecu predškolske dobi
 • Udruga Blaberon
U našem vrtiću već treću godinu za redom održavaju se Književne radionice za djecu "Slušaj, pričaj, slovkaj, glumi" pod vodstvom Marije Ott Franolić, doktorice komparativne književnosti i profesorice ruskog jezika, koja se već nekoliko godina u sklopu udruge Blaberon bavi poticanjem čitanja, osobito povezanošću čitanja i kritičkog mišljenja.
Dječji vrtić Medveščak uključio se zajedno s Udrugom Blaberon i Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za lingvistiku u pilot-projekt koji će istraživati povezanost redovitog čitanja sa razvojem vokabulara i jezičnog razumijevanja. Znanstveni dio istraživanja vodi dr.sc. Vlasta Erdeljac.