Inkluzija

Promicanje prava svakog djeteta i obitelji da budu uključeni, poštovani i cijenjeni, da rade na ostvarenju zajedničkih ciljeva i da dosegnu svoje pune potencijale sastavni je dio inkluzivne kulture  koja se svakodnevno razvija i jača u DV Medveščak.

    

Svjesni smo svojih sličnosti i međusobnih razlika te ih prihvaćamo i potičemo u cilju obogaćivanja zajedničkog rada. Inkluzija ohrabruje svakog našeg zaposlenika, pa posljedično i svako dijete da preuzme odgovornost za svoje ponašanje i učenje te potiče suradnju i međusobnu komunikaciju. Osnovna karakteristika inkluzije je kreiranje sveobuhvatnog sustava koji nikog posebno ne izdvaja, već stvara adekvatne uvjete za svu djecu. Inkluzija zahtjeva razvoj osjetljivosti i stvaranje uvjeta za različite individualne potrebe. To je pristup koji teži ka izgradnji opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama i na temelju toga kreira međusobne interakcije i društvene odnose. Svaka odgojno-obrazovna skupina u našem vrtiću posebnu pažnju vodi o razvijanju tolerancije i prihvaćanju različitosti čime olakšavamo prilagodbu i boravak djece s posebnim potrebama u našem vrtiću. Svaki odgajatelj razvija svoje interese i profesionalne kompetencije na način koji mu omogućava prilagodbu posebnim potrebama svakog djeteta. Djeca u suradnji s odgajateljima razvijaju projekte koji njeguju i slave različitost svakog od nas, u kojem su djeca s posebnim potrebama pronašla mogućnost da iskažu svoje jake strane i razvijaju ih.
Pozitivni primjeri iz naše svakodnevne odgojno-obrazovne prakse potvrđuju prednosti inkluzivnog pristupa i na neki način pozivaju da ga još sveobuhvatnije oplemenjujemo novim spoznajama i saznanjima.Ispiši stranicu