Živjeti u skladu s prirodom-EKO

Naš je vrtić „vrtić u kojem se uči i zdravo živi“ čime želimo naglasiti jedno od osnovnih dječjih prava, pravo djeteta na život u zdravom okolišu. Suvremeni pristupi odgoju i obrazovanju koje započinje u predškolskoj dobi djeteta posebnu pozornost posvećuju temama zdravog okoliša i održivog razvoja, ciljano na cjelovito sagledavanje i razumijevanje zakonitosti međuovisnosti čovjeka i prirode. Zato su aktivnosti ekološkog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima sve življe i sustavnije. No samo znanje nije dovoljno za promjene ponašanja i odnosa, u ovom slučaju odnosa prema prirodi i neposrednom okolišu, pa se naglašava utjecaj osobnog iskustva i doživljaja na učinkovitije promjene stavova prema okolišu i prirodi uopće. Stoga u našem vrtiću teži se formiranju određenih "modela ponašanja" već u najranijoj dobi djeteta koje će pridonositi unapređivanju kvalitete života pojedinca i svih ostalih. Kako djeca „žive“ ekologiju pitanje je koje smo si postavili s namjerom da djecu potaknemo na  čuvanje okruženja u kojem živimo i stvaramo naviku i potrebu za život u skladu s prirodom.

             
 
         

Ispiši stranicu