Suradnja s institucijama koje vode brigu o zdravlju

 
  • pedijatrijska ambulanta
  • stomatološka ambulanta
  • Klinika za dječje bolesti Klaićeva
  • Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama
  • Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
  • Sanitarna inspekcija Grada Zagreba

Ispiši stranicu