Prehrana djece u predškolskoj ustanovi


 
  • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97 ; 107/07; 94/13 ), prehrana djece u dječjim vrtićima planira se prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ( NN 121/2007 ) , kojim su utvrđene mjere zdravstvene zaštite, mjere higijene i mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima, te ostalim važećim propisima i normativima
  •  suvremena prehrana u dječjim vrtićima prepoznaje značaj preporuka koji proizlaze iz novih znanstvenih spoznaja na području prehrane, a odnose se na sastav i vrstu namirnica, način pripreme i kombiniranje namirnica, te obuhvaća zdravstvene, kulturološke  i obrazovne elemente na temelju kojih planira dnevni raspored obroka, kvalitetu i kvantitetu obroka
  • promicanje pravilne prehrane u dječjoj dobi znači smanjivanje kasnijeg rizika od bolesti poput kardiovaskularnih, dijabetesa tip II, karcinoma, gojaznosti i osteoporoze
  • proteklih je godina učinjeno mnogo po pitanju stvaranja novih službenih preporuka za prehranu u dječjim vrtićima. Smjernice uključuju preporuke o udjelu zasićenih masti, jednostavnih šećera te prehrambenih vlakana u prehrani dojenčadi (6-12 mjeseci) i djece (1-6 godina)
             
  • zdrava prehrana u vrtiću obuhvaća kulturno-higijenske, zdravstvene i obrazovne elemente


           

 

Ispiši stranicu