Projekt "Pravilna prehrana u vrtićima Grada Zagreba - Imam pravo rasti zdravo!"

 

PREHRANA DJETETA KAO INTEGRALNI DIO  CJELOVITE PODRŠKE
       DJETETU U ODGOJNO- OBRAZOVNOM PROCESU

Brosura Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba - IMAM PRAVO RASTI ZDRAVO
Dječji vrtić Medveščak od  02.01.2017.  sudjeluje u Projektu „Pravilna prehrana u dječjim vrtićima Grada Zagreba“ koji se odvija pod geslom „Imam pravo rasti zdravo“. Cilj projekta je primjena standardiziranih, sezonskih jelovnika u cilju ujednačavanja kvalitete prehrane u svim vrtićima Grada Zagreba.

Jelovnike je suradnički izradio tim stručnjaka: radna skupina zdravstvenih voditelja dječjih vrtića  te stručnjaci s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport.
Svaki jelovnik je analiziran od tima stručnjaka u smislu energetske i nutritivne potrebe djeteta te je sukladan pravilniku Izmjena i dopuna Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjim vrtićima (N.N. 121/2007).

Izrađeno je 265 sezonskih dnevnih jelovnika - doručak, užina 1, ručak, užina 2. Svi vrtići, na mjesečnoj bazi, dobivaju identični broj gotovih dnevnih jelovnika koliko je radnih dana u tom mjesecu.

Jelovnici za djecu s posebnim potrebama u prehrani i za djecu s teškoćama u razvoju planiraju se u suradnji s roditeljima.Nove smjernice uključuju Preporuke o udjelu zasićenih masti, jednostavnih šećera, te prehrambenih vlakana u prehrani ( NN 121/2007 )


  • prehrana djeteta u dječjem vrtiću nije samo zadovoljavanje dnevnih energetskih i nutritivnih potreba djece već je značajan dio odgojno- obrazovnog procesa u kojem dijete stječe znanja, vještine i sposobnosti i formira stavove o važnosti prehrane
  • u dječjim vrtićima s djecom se provode brojne aktivnosti u cilju razvijanja zdravog načina prehrane i prihvaćanja novih namirnica u prehrani
  • zdrava prehrana u dječjem vrtiću temelj je razvoja svakog djeteta i prilagođena je posebnim prehrambenim potrebama svakog djeteta
Ispiši stranicu