EU PROJEKTI

 


Dječji vrtić Medveščak se već dugi niz godina aktivno uključuje u programe Agencije za mobilnost i europske programe. Sudjelovanje odgajatelja u europskim projektima pruža iskustvo i priliku odgojiteljima istraživanja vlastite i tuđe prakse, uspoređivanja, propitivanja i u konačnosti stjecanja iskustva „iz prve ruke“ boraveći i radeći unutar nekog drugog europskog sustava odgoja i obrazovanja.
Za svakog od sudinika na nekom europskom projektu, aktivna uključenost znači razvijati svoje profesionalne i osobne kompetencije kako na području pedagoških metoda i pristupa odgojno-obrazovnom radu tako i na području stranog jezika i informacijsko-komunikacijskih tehnologija.
Iskustva koja odgajatelji steknu uključivanjem u europske projekte svakako pridonose razvoju i kulturi zajednice u kojoj žive i rade. Odgajatelji na taj način postaju subjekti širokog spektra interesa, osjetljivi na promjene koje se oko njih događaju, aktivni sudionici u njima te nerijetko i njihovi inicijatori. Takvi odgajatelji odgovor su na izazove suvremenog  djetinjstva na pragu 21. stoljeća. Oni su ti koji snagom svoje profesionalnosti značajno doprinose pripremanju budućih građana ujedinjene Europe, razvoju i unaprjeđivanju njihovih ljudskih mogućnosti kojima odgovaraju na izazove društva znanja za aktivno sudjelovanje u tom društvu i samostalno cjeloživotno učenje.


Ispiši stranicu