EU KA1 projekt ŽIVJETI U SKLADU S PRIRODOM U URBANOJ SREDINI


    


U pedagoškoj godini 2016./2017. Dječji vrtić Medveščak aplicirao je u Agenciji za mobilnost i programe EU na natječaj za dobivanje bespovrtanih sredstava za KA1 mobilnosti u svrhu učenja. Izradili smo projekt "Živjeti u skladu s prirodom u urbanoj sredini" koji se nadovezuje na prijašnji EU projekt COBIOS. Agencija za mobilnost i programe EU prepoznala je vrijednost i važnost projekta za unaprjeđivanje odgojno-obrazovnog rada na području outdoor pedagogije te odobrila financiranje projekta.  
Projektom "Živjeti u skladu s prirodom u urbanoj sredini" želimo istaknuti važnost obrazovanja za održivi razvoj, suživota s prirodom i važnost outdoor pedagogije u urbanoj sredini. Vrtić kao početna stepenica u odgoju i obrazovanju djece ima važnu ulogu u stvaranju odgovornih pojedinaca u budućnosti. Nužno je osigurati i organizirati aktivnosti u kojima djeca mogu upoznati okolinu, naučiti se u njoj odgovorno ponašati, doživljavati je kao svoju, a samim tim i više se brinuti o njoj. Isto tako gradska sredina nudi mnoštvo različitih mogućnosti za učenje ne samo o prirodi nego i povijesno-kulturne sadržaje koji djeci pružaju mogućnost za iskustveno učenje.
Cilj našeg projekta "Živjeti u skladu s prirodom u urbanoj sredini" je podići svijest odgajatelja, roditelja i djece o važnosti maksimalnog iskorištavanja potencijala koje nudi vanjsko okruženje u urbanoj sredini. Projektom želimo ohrabriti i potaknuti odgajatelje i roditelje da istražuju mogućnosti urbanog okruženja u aktivnostima svakidašnjeg dječjeg života.  
U interesu nam je promovirati i poboljšati kvalitetu obrazovanja stručnjaka s područja ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja,
izgraditi kurikulum outdoor pedagogije i implementirati ga u svakodnevnu odgojno-obrazovnu praksu te podići razinu svijesti profesionalaca o važnosti takvog pristupa i opremiti ih potrebnim alatima za ostvarenje našeg cilja. 
Stoga smo projektom planirali devet edukacijskih seminara kojima će prisustvovati četrnaest odgojno-obrazovnih djelatnika u periodu od rujna 2017. do svibnja 2018. godine.
Deficiti u formalnom obrazovanju naših odgojno-obrazovnih djelatnika u području organiziranja i provođenja aktivnosti boravka na zraku jasni su samim uvidom u kolegije koji se nude na fakultetu kao i teme različitih oblika stručnog usavršavanja, u kojima gotovo i nema teme boravka na zraku. Svjesni nužnosti cjeloživotnog obrazovanja i spremni nošenja sa izazovima koje Erasmus + program nudi, želja nam je poboljšati svoja znanja i vještine u području planiranja i korištenja vanjskih prostora u svrhu osiguravanja dodatnih prilika učenja djece. Tako ćemo iskoristiti potencijale otvorenog prostora;  dvorišta, parkova, šuma, muzeja i sl. u svrhu razvoja novih metoda poučavanja i učenja djece, te uspostaviti uspostaviti jači suodnos sa lokalnom zajednicom. Razvoj odgojno-obrazovnog procesa bit će fokusiran na individualne potrebe i mogućnosti djece, poticanje kreativnih i istraživačkih ponašanja djece i odraslih te uvođenje europske dimenzije u obrazovne sadržaje.
Dugoročni utjecaj ovog projekta i stečena nova znanja i spoznaje integrirat će se u kurikulum vrtića, a krajnji cilj je omogućiti djelatnicima da postanu kreatori svog razvoja i outdoor pristupa.  Putem različitih radionica i predavanja u vrtiću, te izvan vrtića u različitim strukovnim udrugama, lokalnim, regionalnim i državnim skupovima i konferencijama, prezentirati će se nove metode i strategije rada. Time želimo utjecati na proces promjena u vlastitoj odgojno-obrazovnoj praksi te u lokalnoj sredini.
Svime izrečenim pridonijet ćemo internacionalizaciji ustanove, modernizaciji kurikuluma po uzoru na europsku praksu te razvoju kvalitetnih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Stručni djelatnici razvit će i poboljšati svoje profesionalne kompetencije vezane uz outdoor pedagogiju, poboljšati znanje engleskog jezika te komunikacijske i prezentacijske vještine, a nova teorijska znanja implementirati u svakodnevnu praksu.

Ispiši stranicu