FINANCIJSKI DOKUMENTI

Financijski plan 2024-2026
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2024-2026
Obrazloženje prijedloga financijskog plana 2024-2026, opći dio

Realizacija proračuna - RVI (polugodišnji izvještaj)

Obrazloženje izvršenja proračuna od 1.- do 6.2023.
Referentna stranica - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Obrasci financijskih izvještaja
Bilješka uz izvještaj o prihodima i rashodima , primitcima i izdatcima
Rebalans -  izmjene plana proračuna za 2023. godinu

Obrazloženje izvršenja prihoda i rashoda u odnosu na plan 2022.g.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u odnosu na financijski plan za 2022.g 

DV Medveščak, bilješka sa 31.12.2022.docx

Plan nabave 2023.xlsx

Plan nabave 2022.

Financijski plan za 2023. sa projekcijom 2024 i 2025.xls
Financijski plan za 2023. sa projekcijom 2024 i 2025..pdf
Obrazloženje prijedloga financijskog plana za dječje vrtiće.docxplan.docx2022-2024.docx
Obrazloženje - tablica.docx
Financijski plan 2022-2024.god
Financijski izvještaj za 2021. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2021.
Bilješke uz bilancu za 2021.
Bilješke uz financijsko izvješće za 2021.
Potvrda za financijski izvještaj 2022.xlsx
DV Medveščak, bilješka sa 31.12.2022.docx
Financijski izvještaj za 2022.xlsx
DV Medveščak, Referentna stranica.pdf

Financijski izvještaj od 1.siječnja do 31. prosinca 2023.
Bilješke uz financijski izvještaj od 1. siječanj do 31. prosinca 2023.
Referentna stranica 2023.
Korekcije Bilješke 2023.
Korekcije Financijski izvještaj 2023.

Izvještaj o trošenju proračuna 01.2024.


Ispiši stranicu