CIJENE-OLAKŠICE

 ODREĐIVANJE CIJENE REDOVITOG PROGRAMA u 2021. godini

Molimo Vas pročitajte Obavijest o pravu na olakšice-sudjelovanje roditelja, skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u pre.pdf
Gradskog ureda za obrazovanje.

Zahtjev za ostvarivanje prava na olakšicu, izjavu o članovima zajedničkog kućanstva i izjavu o prihodima zajedničkog kućanstva za 2019. godinu roditelji trebaju dostaviti najkasnije do 28.2.2020.
Ova se dokumentacija dostavlja u računovodstvo  administratoru Vrtića, u centralnom objektu Voćarska 69 radnim danom od 6.30 - 15.00 sati.


Obrasci za ostvarivanje prava na olaksice-sudjelovanje u cijeni u predskolskim ustanovama Grada Zagreba u 2021.docx


Roditelji NISU DUŽNI dostavljati potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o visini dohotka za sve članove zajedničkog kućanstva te dokaze o prebivalištu, ako su suglasni da predškolska ustanova službeno, putem nadležnog gradskog ureda, zatraži te podatke. U tom slučaju roditelji su dužni dati pisanu suglasnost za provjeru tih podataka.


Ukoliko se prebivalište djeteta i roditelja nije mijenjalo, roditelji ne moraju ponovno priložiti uvjerenja o prebivalištu, odnosno kopije svojih osobnih iskaznica.

Roditelji koji NE dostave dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi iznos sudjelovanja u cijeni redovnog programa Vrtića, plaćaju najviši iznos sudjelovanja određen prema prihodovnom cenzusu.


Ispiši stranicu