CIJENE-OLAKŠICE

Za informacije o ostvarivanju prava na olakšice od 1.siječnja 2024. možete pročitati:

Obavijest o ostvarivanju prava na olakšice - sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece u predškolskim ustanovama Grada Zagreba od 1. siječnja 2024.
 

Obrasci za ostvarivanje prava na olakšice-sudjelovanje u cijeni u predškolskim ustanovama Grada Zagreba u 2024.: 

OBRAZAC ZAHTJEVA
OBRAZAC ZAHTJEVA

KRATKE UPUTE ZA IZDAVANJE POTRDE O VISINI DOHOTKA I PRIMITAKA U 2023.Ispiši stranicu