Montessori program


Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori provodi se u dječjem vrtiću Medveščak u područnom objektu Martićeva.

Montessori program temelji se na pedagoškoj koncepciji koju je početkom 20. stoljeća razvila talijanska liječnica Marija Montessori na temelju znanstvenog opažanja djece i njihova razvoja.
Svrha Montessori programa je omogućiti djetetu da razvije sve svoje sposobnosti i ostvari cjelovitu, potpunu, slobodnu, neovisnu i odgovornu ličnost.

Montessori pedagogija temelji se na:

  • znanstveno utemeljenom načinu podučavanja
  • temeljno načalo je emancipiranje djeteta kroz usmjeravanje njegove pažnje na proces samostalnog donošenja odluka
  • cilj je jačanje djetetovog samopouzdanja i izgradnja samostalnosti; na taj način dijete uči o svijetu koji ga okružuje umjesto da mu je sve "servirano" ili napravljeno umjesto njega
  • glavni moto je "POMOZI MI DA TO UČINIM SAM"
     

Važna načela Montessori pedagogije su razdoblja posebne osjetljivosti, individualno učenje djece i pripremljena okolina.

 
PRAKTIČAN ŽIVOT
•vježbe iz praktičnog života pomažu djetetu da se osamostali, da zna pomoći samo sebi, da ne ovisi o drugima
•imaju važnu ulogu u razvijanju grube i fine motorike
•pribor iz područja praktičnog života sadrži predmete s kojima se dijete svakodnevno susreće

JEZIK
•vježbe iz jezika uvode djecu u predčitalačke i predpisalačke vještine –prepoznavanje, imenovanje, povezivanje – glasova, slova, analize i sinteze te jednostavne aktivnosti čitanja i pisanja

SENZORIČKI RAZVOJ 
•vježbe iz senzomotorike potiču dijete na korištenje i izoštravanje svih osjetila - dijete koristeći vlastita osjetila, istražuje i upoznaje okolinu koja ga okružuje te upoznaje značenje, za njega, apstraktnih pojmova  (npr. dugačko/kratko, glasno/tiho…..)  - to zovemo materijalizirana apstrakcija    
•vježbe iz područja senzomotorike provode se s priborom za razvijanje vida, dodira, sluha, mirisa, okusa, osjeta težine, osjeta topline i stereognostičkog osjeta („vide rukama”, osjećaju tijelo u prostoru)
 
MATEMATIKA
•vježbe iz matematike se neposredno nastavljaju na vježbe iz senzomotorike                                   
•najvažnija osobina ovog pribora je konkretiziranje matematičkih pojmova i računskih operacija te hod od konkretnog prema apstraktnom
 
KOZMIČKI ODGOJ
•vježbe iz kozmičkog odgoja obuhvaćaju bogatstvo raznolikog sadržaja                                 
•djeca upoznaju zemljopis, kulturu, povijest, umjetnost, znanost

 

                


Ispiši stranicu