Popis primljene i neprimljene djece 2023./2024.

Poštovani roditelji,

na linku ispod pronaći ćete listu primljene i neprimljene djece u Dječji vrtić Medveščak.


Objava rezultata upisa 2324.pdf
Objava konačnih rezultata upisa 2324.pdf

Molimo sve roditelje primljene djece da u periodu od 21.8. do 31. 8.2023. pristupe potpisivanju Ugovora za upis djece rane i predškolske dobi u dječji vrtić od 9:00 do 17:00 sati u tajništvu vrtića, centralni objekt Voćarska 69. Ugovor moraju potpisati oba roditelja. 

Na potpisivanje ugovora svakako dostavite i:
  • potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta
  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta 
  • presliku iskaznice imunizacije djeteta

Prvi roditeljski sastanak održat će se 31.8.2023. u 16:30 sati u objektu u koji je Vaše dijete prihvaćeno (Voćarskoj 69, Vlaškoj 97 i Martićevoj 14b). Molimo vas da na roditeljski sastanak dođete bez djeteta. Tada ćete upoznati buduće odgojitelje vašeg djeteta, prostor u kojem će dijete boraviti te dogovoriti početak procesa prilagodbe. Za roditeljski sastanak pripremite ispunjeni obrazac za dovođenje i odvođenje djeteta iz dječjeg vrtića koji se nalazi na linku SuglasnostI za roditelje.docx

Kako bismo olakšali vašoj djeci i vama prve dane u vrtiću pročitajte sve bitne informacije koje se nalaze na linku  http://www.vrtic-medvescak.zagreb.hr/default.aspx?id=139&pregled=1&gadatum=12.5.2020%2012:9:9 OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA NEPRIMLJENE DJECE
 
 
Roditelj/skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti prigovor ravnateljici Dječjeg vrtića "Medveščak" do 28. lipnja 2023.

Prigovor se podnosi pisanim putem:
1. na adresu sjedišta Dječjeg vrtića "Medveščak", Voćarska cesta 69, 10000 Zagreb, s naznakom „ZA RAVNATELJICU - RJEŠAVANJE PRIGOVORA“ 
2. putem službene e-pošte 
Dječjeg vrtića "Medveščak": vrtic.medvescak @zagreb.hr,  s naznakom „ZA RAVNATELJICU - RJEŠAVANJE PRIGOVORA“ 
 
O prigovorima roditelja/skrbnika odlučuje ravnateljica Dječjeg vrtića "Medveščak" u roku od 8 dana od dana zaprimanja prigovora.
 
U Zagrebu, 20.06.2023.
KLASA: 601-09/22-09/109
URBROJ: 251-604/02-22-01

Ispiši stranicu