UPRAVNO VIJEĆE

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Odluka o neposrednom uključivanju javnosti u radu Upravnog vijeća


Obavijest o održavanju 41. sjednice


Obavijest o održavanju 40. sjednice


Obavijest o održavanju 39. sjednice

Obavijest o održavanju 38. sjednice
Odluke s 38. sjednice

Obavijest o održavanju 37. sjednice
Odluke s 37. sjednice

Obavijest o održavanju 36. sjednice
Odluke s 36. sjednice

Obavijest o održavanju 35. sjednice
Odluke s 35. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 34. sjednice

Odluke s 34. sjednice

Odluke s 33. sjednice upravnog vijeća

Odluke s 33. sjednice

Obavijest o održavanju 32. sjednice
Odluke s 32. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 31. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 30. sjednice

Odluke s 30. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 29. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 28. sjednice
Odluke s 28. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 27. sjednice

Odluke s 27. sjednice Upravnog vijeća

Odluke s 26. sjednice Upravnog vijeća

Obavijest o održavanju 25. sjednice
Odluke s 25. sjednice Upravnog vijeća

24. sjednica - Poziv
Odluke s 24. sjednice Upravnog vijećaČlanovi Upravnog vijeća:

Eli Pijaca Plavšić - predsjednica -  broj telefona: 0912517750, e-mail: epijaca@gmail.com
Lada Čikara - predstavnica Osnivača
Tomislav Špoljarić - predstavnica Osnivača
Tamara Marković - predstavnica roditelja

Dijana Guštin - predstavnica iz redova odgojitelja i stručnih suradnika
 
Ispiši stranicu