UPRAVNO VIJEĆE

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poziv
Izvod iz Zapisnika


Članovi Upravnog vijeća:
Eli Pijaca Plavšić - predsjednica - broj telefona: 0912517750, e-mail: epijaca@gmail.com
Lada Čikara - predstavnica Osnivača
Tomislav Špoljarić -  predstavnik Osnivača
Tamara Marković - predstavnica roditelja
Ana-Marija Borko - predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika 
Ispiši stranicu