EU KA122 - Ka inovativnom, kreativnom i poduzetnom vrtiću

 
Dosadašnjim sudjelovanjem u europskim projektima, Dječji vrtić Medveščak crpio je nova znanja, iskustva i inovacije kojima je podupirao kontinuirani profesionalni, ali i osobni napredak svih zaposlenika. Razdoblje koje je iza nas bilo je u najmanju ruku izazovno i na osobnoj i na profesionalnoj razini te kako bismo odgovorili izazovima vremena i održali kvalitetu rada promišljali smo o različitim strategijama. Jedna od njih je sudjelovanje u europskom projektu koji bi nam pružio nova znanja i vještine, suradnje radi razmjene različitih ideja, iskustava, rješenja kako bi se što lakše nosili s izazovima i bili učinkoviti u vlastitom radu. Radi svega navedenog opći cilj projekta je nastavak razvoja inovativnih metoda, kreativnih pristupa i općenito poduzetništva u odgojno-obrazovnom radu kao i povezivanje sa sustručnjacima iz drugih europskih zemalja kako bi osigurali dodatni profesionalni razvoj odgojitelja, a samim time imali višestruku korist za djecu i roditelje.

Projektom Ka inovativnom, kreativnom i poduzetnom vrtiću želimo osigurati nova iskustva i prilike djelatnicima u odgojno-obrazovnom radu, a u svrhu dobrobiti djece i podrške njihovim roditeljima. Projektom su planirane edukacije kojima će se ostvariti zadani ciljevi projekta. 

Ciljevi projekta:
 
1. Podrška roditeljima u jačanju roditeljskih kompetencija kako bi se lakše nosili s izazovima koje suvremeno roditeljstvo u zahtjevnim vremenima stavlja pred njih
2. Unapređivanje posebnih programa novim sadržajima, pristupima i alatima u odgojno-obrazovnom radu
3. Usvajanje strategija u nošenju s problemskim situacijama i stresom općenito
4. Jačanje inkluzivnog pristupa i stvaranje jednakih mogućnosti za sve

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2022-1-HR01-KA122-SCH-000077771

Ispiši stranicu