HAK radionica za djecu

 
U Dječjem vrtiću Medveščak za djecu predškolske dobi organizirana je radionica HAK-a koja za cilj ima usvajanje praktičnih informacija, spoznaja i znanja o:
  • sigurnom načinu ponašanja u prometu (u svojstvu pješaka ili supotnika u automobilu)
  • prepoznavanju karakterističnih opasnosti kojima su djeca izložena u prometu
  • korištenju nogostupa
  • sigurnom prelasku ceste (propisnom i pravilnom prelaženju korištenjem pješačkih prijelaza, rizicima prelaska ceste između parkiranih automobila...)
  • prolasku raskrižjem
  • prepoznavanju znakova koje u prometu daju vozači automobila (pokazivači smjera)
  • uspostavi vizualnog kontakta/komunikacije pješak - vozač
  • propisnom, pravilnom i sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobilima
  • rizicima zbog nepropisnog i nepravilnog sjedenja i nekorištenja sigunosnih pojaseva


     

  •  

Ispiši stranicu