Naša vizija i misija

Svjesni odgovornosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te njegove važnost za rano učenje, kurikulum Vrtića ne možemo prepustiti da se „desi“;  već o njemu sustavno promišljati, usmjeravati ga, razvijati i mijenjati s obzirom na kontekst u kojem se odvija. Tako utemeljeni kurikulum bazirat će se na vrijednostima koje će unapređivati intelektualni, društveni, emocionalni, govorni, kreativni i motorički razvoj djece.

Naša vizija —  vrtić kao mjesto u kojem se stvara zadovoljna, sretna, uspješna i kreativna zajednica djece, roditelja i zaposlenika

Naša misija — kreiranje vrtića kao ravnopravne zajednice djece i odraslih koji zajedno uče i napreduju

Stoga smo uvjerenja da će tako nastajati kurikulum koji podržava kulturu i image djeteta, a uporište ima u novim stručno-pedagoškim i psihološkim istraživanjima, spoznajama i preporukama.

 

 


Ispiši stranicu