Program ranog učenja engleskog jezika

Program ranog učenja engleskog jezika u Dječjem vrtiću Medveščak provodi se od 2007. godine. Program se provodi za djecu rane i predškolske dobi, a nositelji programa su odgojitelji koji imaju potrebnu izobrazbu za provođenje ove vrste programa.
Učenje stranog jezika zahtjev je vremena i društva u kojem živomo te globalizacije svijeta uopće. Također, brojna istraživanja navode kako je učenje stranih jezika u ranoj dobi poticajno za razvoj jezičnih, komunikacijskih i socijalnih vještina te kako uspješni socijalni odnosi počivaju na svjesnosti i uvažavanju različitositi te razvoju tolerancije.

Uvođenje ranog učenja engleskog jezika u odgojno-obrazovni proces provodi se sukladno redovitom programu pri čemu se najviše pozornosti pridaje usvajanju engleskog jezika kroz prirodno učenje, tj. učenje kroz igru.

  

Zadaće i sadržaji programa prilagođavaju se mogućnostima skupine ovisno o dobi i trenutnim psihofizičkim i razvojnim karakteristikama djece uz uvažavanje individualnih potreba i interesa. Engleski jezik i njegova posebnost uključuje se u život i rad skupine svakodnevno, kako bi komunikacija na engleskom jeziku spontano i prirodno ušla u djetetov svijet.

       


Ispiši stranicu