Integrirani sportski program

Tjelesne aktivnosti su temeljne aktivnosti u razvoju djeteta i prva karika u općem sustavu poticanja rasta i razvoja te su ključne u ranoj dobi. Briga za zdravlje djece i njihov normalan tjelesni razvoj važna zadaća ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.


   
Zadaci integriranog sportskog programa temelje se na mogućnosti poticanja tjelesnog rasta i razvoja psihomotornog sustava i opće funkcionalne sposobnosti organizma s ciljem razvoja  motoričkih sposobnosti (brzine, snage, fleksibilnosti, izdržljivosti, ravnoteže itd.). Pritom  naglasak stavljamo na razvoj motoričkih vještina kroz savladavanje osnovnih oblika kretanja, razvoj svijesti djeteta o značaju svakodnevnog tjelesnog vježbanja na sadašnji, ali i budući zdrav i produktivan život te na njegovanje pozitivnog osjećaja prema sportu.
Zadaće i sadržaji programa prilagođavaju se mogućnostima skupine ovisno o dobi i trenutnim psihofizičkim i razvojnim karakteristikama djece uz uvažavanje individualnih potreba i interesa što za djecu rane razvojne dobi podrazumijeva pojačani rad na senzomotoričkom razvoju.

  

 


Ispiši stranicu