Integrirani glazbeni program

    


Znanstvene spoznaje koje upućuju na rano djetinjstvo i predškolsku dob ukazuju da je to doba važno za razvoj mnogih sposobnosti pa tako i glazbenih. Kako je glazbeni talent  nadarenost koja se od svih nadarenosti najranije očituje, vrtić je pravo mjesto da uvede djecu u svijet glazbe, a da ju dijete usvoji na njemu najprimjereniji način – preko igre.
Cilj ovog integriranog programa je u obogaćivanju odgojno-obrazovnog rada s odabranim glazbenim aktivnostima te razvijanje i potpora senzibiliteta djeteta za glazbu i različite glazbene elemente kroz igru i pokret.
Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov integrirani dio prožima cijeli život djeteta u predškolskoj ustanovi, a u službi je najvažnijih razvojnih i odgojno-obrazovnih ciljeva dok istodobno za dijete predstavlja izvor zadovoljstva, uživanja i estetskog doživljaja. Tako glazba postaje poticaj za igru i dječje stvaralaštvo.

 

            


 

 


Ispiši stranicu