O nama

Dječji vrtić Medveščak već dugi niz godina razvija svoj osobni kurikulum i mijenja odgojno-obrazovnu  praksu temeljenu na novim znanstvenim spoznajama i istraživanjima usmjerenim na dijete i njegove razvojne potrebe, mogućnosti i prava, a što je u skladu s humanističkim razvojnim pristupom. I dalje ćemo kontinuirano voditi računa da se naš odgojno-obrazovni proces temelji na strategijama aktivnog otkrivanja, učenja i istraživanja djece; shvaćajući da je učenje i poučavanje tj. transakcija i transformacija, jedan složen proces koji traži temeljito planiranje, pripremanje i osmišljavanje raznovrsnih aktivnosti i aktivne uključenosti svih dionika tog procesa. U svojem radu također ćemo voditi računa o dobnoj i individualnoj primjerenosti i promišljati o načinima kako pripremiti dijete da bude spremno učiti, znati se nositi sa stalnim promjenama i bude oboružano „alatima“ potrebnim za cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).

Vrtić vodi ravnateljica Sanda Smajli, prof.

Stručni tim čine:

  • pedagoginja Mirna Krpan, prof.
  • psihologinja Ivana Barišić Perše, prof.
  • edukacijska-rehabilitatorica Marija Matijević, prof.
  • zdravstvena voditeljica Martina Rubić, mag.med.techn.

Ispiši stranicu