Vrtić prije škole

Pripremila: Željka Požgaj,odgajatelj mentor

Stvaranje suvremenog predškolskog kurikuluma, kojeg obilježavaju otvorene strukture i obogaćeni programi za svako dijete postaju novi izazov za predškolski odgoj, posebice za njegovu primjenu u praksi.
Holistički pristup, konstruktivizam, razvojno primjerena praksa i odgajatelji kao refleksivni praktičar otvaraju nove mogućnosti i drugačije shvaćanje značaja odgojno obrazovnog procesa u odnosu na dijete u vrtiću.
Program pripreme za školu oduvijek je bio prisutan u predškolskim ustanovama. Međutim termin "priprema" sugerira postojanje točno određenog načina rada u točno određenim vremenskim okvirima i više ne odgovara zahtjevima suvremenog predškolskog kurikuluma.
U DV Medveščak pripremu za školu smatramo kontinuiranim procesom koji počinje ulaskom djeteta u vrtić kao ustanovu. U institucionalnom kontekstu vrtića potičemo razvojne osobine djeteta bogatstvom poticaja vodeći računa o integriranom djelovanju fizičkog ( prostor kao treći odgajatelj), socio-emocionalnog (atmosfera, interakcija, komunikacija, suradnja...) i kulturnog (imagge djeteta, stavovi i uvjerenja odraslih) aspekta.
U refleksivnoj praksi na odgojno obrazovni PROCES se gleda kao na pedagoški kontekst složenih, dinamičkih i otvorenih struktura čiji je kreator dijete. U svim aktivnostima vodimo računa o dobnoj i individualnoj primjerenosti koje čine našu razvojno primjerenu praksu te promišljamo o načinima kako pripremiti dijete da bude spremno učiti i pripremljeno za cjeloživotno učenje. Ključni element u procesu učenja su pamćenje i sjećanje, a zahvaljujući novijim istraživanjima mozga pamćenje se objašnjava kao proces a ne samo kao centar koji je smješten u određenom dijelu mozga. Različitost načina na koje djeca pohranjuju i prizivaju informacije tjera nas da promišljamo o memorijskim putovima:

 

...ali i o povezanosti načina učenja s teorijom o višestrukim inteligencijama, gdje su inteligencije ustvari sposobnosti i sve su jednako važne u cjelovitom razvoju djeteta kao ličnosti.....

Podjela VI :

  1. lingvistička
  2. logičko-matematička
  3. prostorna
  4. tjelesno-kinestetička
  5. glazbena
  6. interpersonalna
  7. intrapersonalna
  8. prirodoslovna
  9. egzistencijalistička

 

Takvo sagledavanje nameće potrebu o stvaranju okruženja koje će dijete poticati na istraživanje odnosno učenje i to na njemu primjeren način....

....jasličko poticajno okruženje...                                               ........vrtićko....  

...predškolsko...

Fotografije prikazuju kako mi promišljamo o okruženju, ali stvaranje poticajnog okruženja koje ima razvojno primjerene karakteristike ne može se nuditi kao gotovi recept već kao stalno propitivanje i procjenjivanje i tek tada govorimo o ....

U kojem holistički pristup kroz integrirano učenje pružaju djetetu usporedan utjecaj na sva područja povezujući ih kao karike u lancu učenja-nižući i gradeći iskustva i znanja....

Tako projekt živi od jaslica do predškole, od kretanja do slova...

Primjer: MAČKA KAO ... M ....

...pokret...glazba....govor....crtež....slovo....ples pisanja

Imajući na umu nove spoznaje i teorije o učenju, koje smo ranije spomenuli, raznim aktivnostima omogućujemo djetetu da preradi različita iskustva,uoči raznolikosi, da stekne nova. Od najranije dobi uz kontinuirani razvojni proces uvrstili smo i činjenicu da škola pred dijete nameće potpuno novu strukturu i pravila što nas je dovelo do projekta "kao da je škola"...

... u zajedničkom predprostoru dviju predškolskih skupina unašamo školsku klupu u želji da onog trenutka kad dijete uđe u pravu školu i vidi školsku klupu prizove pozitivna sijećanja koja će mu olakšat snalaženje u novoj sredini.
Takvo promišljanje dovelo nas je i do činjenice da bi se dijete krenuvši u školu moglo naći samo u promet stoga i projekt" promet" živi od....
.... jaslica

 ....do predškole

Nadamo se da smo u svom izlaganju prikazali put promišljanja; da ulaskom djeteta u jaslice započinje priprema za školu te da se kontinuiranim praćenjem i podupiranjem životno praktičnih aktivnosti pomaže djetetu da postigne razvoj svih sposobnosti primjerenih svojoj dobi i svojoj osobi. Tako na poseban način prikupljamo podatke o procjeni zrelosti za školu pod motom : "Sada sam spreman(a) za odlazak iz vrtića".

 


Ispiši stranicu