Odgojno - obrazovni proces

Kvalitetan odgojno-obrazovni proces temelji se na uvjerenju da skrb, odgoj i obrazovanje čine povezanu cjelinu, te da su dobrobit i uključenost svakog djeteta preduvjeti uspješnog učenja. Iako se učenje događa na različite načine i u različitim situacijama, krajnji cilj odgojno-obrazovnog procesa jest postavljanje visokih ali dostižnih očekivanja za svako dijete, poticanje znatiželje, istraživanja, kritičkog i kreativnog mišljenja i suradnje. Tako ćemo stvarati kurikulum usmjeren na djetetove kompetencije, što i predstavlja jedan od glavnih smjerova kurikulumske politike, čime ćemo odgovoriti izazovima društva znanja i pripremiti djecu za cjeloživotno učenje te razvoj temeljnih kompetencija.

DIJETE KOJE UČI OPAŽATI, KUŠATI, MIRISATI, DODIRIVATI, ČUTI I VIDJETI IMA PRED SOBOM SVIJET KOJI OTKRIVA